Polska Fundacja Muzyczna świętuje 20-lecie istnienia

Minione dwie dekady działania Polskiej Fundacji Muzycznej, to szereg akcji pomocowych świadczonych potrzebującym Ludziom Muzyki. 28 listopada w Promie Kultury w Warszawie odbędzie się Gala 20-lecia PFM.

Gdy 20 lat temu w Związku Producentów Audio-Video pojawiły się informacje o problemach artystów, mnóstwo osób w środowisku muzycznym było bardzo przejętych. Rak krtani u Jacka Kaczmarskiego był dla szokiem. Kłopoty finansowe przy wykupie leków dla Łucji Prus wszystkich bardzo bolały. Liczne problemy Elżbiety Dmoch wszystkim sprawiały dyskomfort.

grafika – materiały prasowe

ZPAV, jako organizacja dbająca o interesy i sprawy producentów fonograficznych, nie miał środków, ani zasobów, by zajmować się problemami artystów. Z drugiej strony nie było dokąd skierować potrzebujących pomocy. Dwadzieścia lat temu, w całej polskiej branży muzycznej, nie mieliśmy żadnej organizacji, która statutowo, a nie okazjonalnie, zajmowałaby się organizowaniem pomocy dla potrzebujących artystów.

Wtedy, wśród członków ZPAV, pojawiła się idea i pomysł, by powołać organizację, która będzie starała się nieść pomoc, wszystkim potrzebującym w środowisku muzycznym – wykonawcom, autorom, kompozytorom, których dziś w Statucie PFM określamy mianem „Ludzie Muzyki”. Dzięki temu Fundacja mogła pomagać również znakomitemu fotografowi muzycznemu Markowi Karewiczowi, producentom muzycznym – Wojciechowi Przybylskiemu i Włodzimierzowi Kowalczykowi, dziennikarzowi radiowej Trójki – Janowi Borkowskiemu, a także managerom, autorom, kompozytorom i innym potrzebującym osobom z całej branży muzycznej.

W listopadzie 2003 roku ZPAV, jako Fundator, powołał do życia Polską Fundację Muzyczną. Od samego początku od Fundatorów mandat zaufania, do sprawowania odpowiedzialnej funkcji Prezesa Zarządu PFM, otrzymał Tomasz Kopeć (założyciel Pomatonu, współtwórca ZPAV, nagrody „Fryderyk”), który tę funkcję sprawuje do dziś.

Po latach jednoosobowej działalności, dzisiaj w pracach Zarządu uczestniczy jeszcze Dorota Janczarska (dawny pracownik ZAiKSu, prawnik Pomatonu). Warto podkreślić, że Zarząd pracuje na rzecz Fundacji charytatywnie, jedyną zatrudnioną (od początku 2023 roku) jest pracująca w niepełnym wymiarze godzin Koordynatorka PFM Magdalena Porzyńska.

Oprócz Zarządu działalność Fundacji wspiera i monitoruje Rada PFM, pod przewodnictwem Kuby Sienkiewicza, a w jej składzie zasiadają: Magda Umer, Kayah, Monika Kuszyńska, Ewa Galin, Andrzej Puczyński, Piotr Rodowicz, Mirosław Gancarz i Andrzej Korczak.

Historia kilkudziesięciu dużych akcji pomocowych prowadzonych przez Polską Fundację Muzyczną, to historia wybitnych postaci. Wystarczy wymienić część nazwisk podopiecznych PFM: Marek Ałaszewski, Jacek Janiszewski, Wojciech Korda, Leszek Świerszcz, rodzina Piotra „Stopy” Żyżelewicza, rodzina Barta Sosnowskiego, Jan Borkowski, Wanda Narkiewicz-Jodko, Elżbieta Dmoch, Robert Brylewski, Katarzyna Gaertner, Grzegorz Grzyb, Maciej Grzybowski, Marek Karewicz, Michał Kulenty, Eryk Kulm, Monika Kuszyńska, Gienek Loska, Łucja Prus, Zbigniew Łapiński, Janusz Skowron, Tomasz Szukalski, Jarosław Śmietana, Zbigniew Wehegaupt, Marcin Pendowski, Sławomir Kulpowicz, Marcin Rudziński, Władysław Komendarek i wielu innych.

Do akcji pomocowych – często wieloletnich – dochodzą jeszcze jednorazowe akcje interwencyjne. Ta forma wsparcia, głównie finansowego, corocznie trafia do kilkudziesięciu potrzebujących osób.

Polska Fundacja Muzyczna pomaga i finansuje wizyty u specjalistów, długotrwałe terapie, cykle zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych, turnusy i pobyty lecznicze/rehabilitacyjne, zakup lub wynajem sprzętu rehabilitacyjnego dla obłożnie chorych (np. łóżko medyczne, wózek inwalidzki, chodzik itp.), konsultuje w szerokim zakresie kwestii prawnych, finansowych i należnej każdemu systemowej pomocy państwowej.

Środki na to wszystko są czerpane przede wszystkim z darowizn od naszych Darczyńców, jednak czasami Polska Fundacja Muzyczna organizuje także koncerty charytatywne, jakie odbyły się m.in. na rzecz Moniki Kuszyńskiej (Opera Leśna w Sopocie), Marka Karewicza (Klub Stodoła), Włodzimierza Kowalczyka (Teatr ROMA), Jacka Janiszewskiego (Teatr Wielki), Marka Ałaszewskiego (Klub Stodoła), Wojciecha Przybylskiego (Studio PR im. W. Lutosławskiego), Eryka Kulma (Studio im. A. Osieckiej), Wojciecha Morawskiego (Piwnice Kamedulskie), Wandy Warskiej (Palladium), Jarosława Śmietany (Capitol).

Jednak podstawowym źródłem dochodów Fundacji jest przywilej jaki daje jej status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Dzięki temu PFM może prosić podatników o podarowanie ich 1,5% podatku, podczas rozliczania się z urzędem skarbowym.

Oprócz pomagania, Fundacja – już od kilku lat – ma w swoim Statucie cel, jakim jest „upamiętnianie osób zasłużonych dla środowiska muzycznego”. Dzięki temu sfinansowała budowę nagrobka perkusisty Grzegorza Grzyba w Stargardzie Szczecińskim, Gienka Loski na Białorusi, oraz sfinansowała w całości pogrzeb Wojciecha Kordy w Poznaniu. Aktualnie Fundacja pracuje też nad stronami WWW, które upamiętnią Gienka Loskę oraz Wojciecha Bellona.

Do tegorocznych najważniejszych akcji PFM należały:

– zbiórka i remont zniszczonego mieszkania Elżbiety Dmoch;

– zbiórka i pomoc dla chorego kompozytora Jana A.P. Kaczmarka;

– zbiórka i pomoc dla Wojciecha Kordy, a po jego śmierci – pomoc w organizacji i sfinansowanie kosztów pogrzebu;

Szczegóły prowadzonych przez Polską Fundację Muzyczną działań oraz pełną listę beneficjentów można znaleźć na stronie internetowej Fundacji pod adresem www.pfm.waw.pl  , oraz na profilu na Facebooku https://www.facebook.com/polskafundacjamuzyczna .

*****

Chcąc uhonorować wielu Przyjaciół Polskiej Fundacji Muzycznej, a także rozpropagować jej działania, podjęliśmy się zorganizowania Gali 20-lecia PFM, która odbędzie się 28 listopada w Promie Kultury w Warszawie, podczas której będziemy świętować 20 lat naszej pracy, dziękować wszystkim Darczyńcom, wspominać tych już wśród nas nieobecnych.

Ten wyjątkowy wieczór uświetnią występy artystów związanych z Polską Fundacją Muzyczną.

Swoją obecność zapowiedzieli między innymi:

Monika Kuszyńska – dziś nasza Ambasadorka i członkini Rady PFM, a niegdyś nasza podopieczna, na rzecz której zbieraliśmy środki z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację po nieszczęśliwym wypadku samochodowym;

Kuba Sienkiewicz – Przewodniczący Rady PFM, służący nam na co dzień nie tylko wsparciem artystycznym, ale również medycznym;

Zbyszek Hołdys i Wojtek Waglewski

Tadeusz Woźniak

Bovska

Magda Wójcik, Kasia Klich, Reni Jusis

Filip Łobodziński

Wydarzenie poprowadzi Marzena Rogalska.

 

Leave a Reply