Muzyczny Startup. Weź udział w cyklicznych wykładach!

Muzyczny Startup to cykliczne wykłady mistrzowskie zainicjowane dla tych, którzy chcą profesjonalnie działać w branży muzycznej. 15 października odbędą się kolejne panele. Zachęcamy do udziału w wydarzeniach.

Źródła finansowania projektów muzycznych | Małgorzata Kraszewska 

Utwór muzyczny i co dalej? | Beata Ejzenhart – Ismayilov

Skuteczny booking i managment | Aleksandra Wiśniewska

O tym wszystkim będzie można dowiedzieć się, uczestnicząc w kolejnych panelach już 15 października. Objęliśmy patronat medialny nad tym wydarzeniem.

 

Wszystkie szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/MuzycznyStartup

Branża muzyczna wciąż się rozwija i musi reagować na bieżące wyzwania cywilizacyjne. Pandemia pokazała, że liczna grupa artystów pracuje z dnia na dzień, często bez odpowiednich uregulowań prawnych, bez podstawowej wiedzy z zakresu praw autorskich oraz bez odpowiednich narzędzi i wiedzy na temat profesjonalizacji swoich działań.

Coraz częściej wyświetlają się również braki – u artystów oraz w branży, w zakresie funkcjonowania “ekosystemów sektorów kreatywnych“. Muzycy często nie są w stanie zidentyfikować potrzeb rynku i określić swojego komercyjnego miejsca, nie znają połączeń z sektorem biznesowym i nie posiadają kompetencji do składania konkretnych propozycji sprzedażowych. Wyzwaniem są też nowe media i oczekiwania odbiorców w kwestii cyfrowej dostępności twórczości, przy czym należy zawsze pamiętać o nadrzędnej roli upowszechniania praktycznej wiedzy z zakresy ochrony praw autorskich muzyków, zwłaszcza podczas zawierania umów z serwisami udostępniającymi muzykę.

Projekt powstał w odpowiedzi na te problemy. Zwracamy się do muzyków z propozycją wejścia na kolejne poziomy profesjonalizmu.

Wykłady odbywać będą się cyklicznie w Gdyńskim Centrum Filmowym.
Spotkamy się między innymi z przedstawicielami Stowarzyszenia Twórców ZAiKS – partnerem wydarzenia, a także menagerami zespół muzycznych, foundraiserami, pracownikami sektora kreatywnego i biznesowego.

Wykłady są bezpłatne, organizator – Fundacja Art Of Freedom.
Zapisy przyjmowane są mailowo: muzycznystartup@gmail.com

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Twórców ZAiKS.

 

Fundacja Art Of Freedom zaprasza na drugie spotkanie w ramach Muzycznego Startup’u.

Spotykamy się 15 października w Galerii Gdyńskiego Centrum Filmowego.
Harmonogram dnia wykładowego wygląda następująco:
11:45 – 12:00 / rejestracja uczestników
12:00 – 13:30 / wykład o pozyskiwaniu funduszy na działania muzyczne / Gosia Kraszewska,
13:30 – 13:45 / przerwa na kawę,
13:45 – 15:15 / panel Zaiksu prowadzony przez Beatę Ejzenhart-Ismayilov
15:30 – 16:30 / lunch w restauracji Moje Miasto
16:40 – 18:00 / tajniki bookingu i sprawnego managementu / poprowadzi Aleksandra Wiśniewska,
19:00 / networking, integracja, poważne rozmowy o muzyce i nie tylko / Moje Miasto

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2293371150823317?ref=newsfeed

 

Leave a Reply