Organek z projektem ØNA oficjalne dostępny!

Koncert Organka z projektem ØNA, który miał miejsce podczas tegorocznego Męskiego Grania dostępny oficjalnie na Youtubie!

Nadrzędną ideą koncertu ØNA było zwrócenie uwagi na uniwersalne wartości, które budują społeczności, społeczeństwa, grupy, nas wszystkich. Pokój, demokracja, tolerancja, szacunek, dialog, miłość, wszystko to, co prowadzi do porozumienia w duchu wartości humanistycznych, głęboko ludzkich.

fot. materiały promocyjne

Dzisiejszy świat jest mocno skonfliktowany i upolityczniony, co sprawia, że bardzo chętnie i często odwołuje się do agresji, konfliktu, półprawdy, postmodernistycznej płynności norm i obyczajów, próby redefinicji wartości, manipulacji. Poprzez odpowiedni dobór artystek, repertuaru oraz tekstów chcieliśmy zaapelować o międzyludzki dialog oraz pojednanie w duchu szacunku dla swoich przekonań.

Agresja, konfrontacja, dominacja i atak są często domeną męską, indukowaną testosteronem, biologią. Wykluczają rozmowę, kończą dialog już u zarania, bez nadziei na porozumienie, a brak porozumienia wyklucza rozwój, czyli wartość nadrzędną dla nas wszystkich bez względu na płeć.

ØNA to głos kobiet w powyższej sprawie, kobiet, bo to one, niezaślepione testosteronem, potrafią być o wiele bardziej dalekowzroczne, dzięki czemu skore do dialogu i nastawione na szukanie rozwiązania. Męskie Granie poprzez swój zasięg promocyjny oraz wymiar symboliczny w sensie genderowym wydawało się miejscem najbardziej odpowiednim dla tego typu komunikatu.

W koncercie udział wzięli:

Barbara Wrońska – “Niezwyciężeni”
Katarzyna Groniec – “Diabeł”
Anita Lipnicka – “Tęczowa”
Renata Przemyk – “Jestem kobietą”
Renata Przemyk i Katarzyna Nosowska – “Kochana”
Tomasz Organek – “Polska Madonna”

Zespół ØRGANEK w składzie:

Tomasz Organek
Adam Staszewski
Tomasz Lewandowski
Robert Markiewicz

Udział specjalny w materiałach video:
Agnieszka Holland #agnieszkaholland czyta fragmenty:
Leszek Kołakowski, „O tolerancji”, w: Mini wykłady o maxi sprawach, Znak, Kraków 1997.
Krystyna Janda czyta fragmenty:
Józef Tischner, Nieszczęsny dar wolności, Znak, Kraków 1993.
Magdalena Cielecka czyta:
Wisława Szymborska, „Nienawiść”, w: Koniec i początek, Wydawnictwo „a5”, Poznań 1993.
Deborah Skin Skinny Dye

Leave a Reply