Zgłoszenia do Fryderyków 2024 tylko do 6 grudnia

Tylko do 6 grudnia można wysłać zgłoszenia do Fryderyków 2024!

Fryderyki, najważniejsze polskie nagrody muzyczne, oficjalnie wkroczyły w kolejną, jubileuszową edycję. Wiosną przyszłego roku już po raz 30. zostaną wybrane najlepsze na polskim rynku albumy, utwory i twórcy. System rejestracji zgłoszeń będzie otwarty do środy 6 grudnia 2023 r.

Akademia Fonograficzna, odpowiedzialna za merytoryczny przebieg konkursu, ogłosiła, że w tej edycji o nominacje i nagrody ubiegać się będą wydawnictwa muzyczne, których premiera przypada na okres pomiędzy 1 grudnia 2022 roku a 1 grudnia 2023 roku. Jako że piątek jest na polskim i światowym rynku tradycyjnie dniem muzycznych premier, pierwotny okres edycji (1.12.2022-30.11.2023) został decyzją ZPAV wyjątkowo przedłużony o jeden dzień, aby uwzględnić wydawnictwa wydane w piątek 1 grudnia. Zgłoszeń mogą dokonywać artyści, managerowie, wydawcy, a także twórcy i producenci muzyczni.

Organizatorem Fryderyków jest Związek Producentów Audio Video zrzeszający polskich wydawców muzycznych.

Kategorie w konkursie Fryderyk 2024:

Muzyka rozrywkowa

1.     Album roku alternatywa
2.     Album roku elektronika
3.     Album roku hip hop
4.     Album roku muzyka korzeni
5.     Album roku blues
6.     Album roku piosenka poetycka i literacka
7.     Album roku pop
8.     Album roku indie pop
9.     Album roku rock
10.  Album roku metal
11.  Album roku soul / R’n’B
12.  Album roku muzyka dziecięca
13.  Album roku muzyka filmowa, teatralna i ilustracyjna
14.  Najlepsze nagranie koncertowe
15.  Artysta roku
16.  Artystka roku
17.  Zespół/projekt artystyczny roku
18.  Utwór roku
19.  Najlepsze nowe wykonanie
20.  Fonograficzny debiut roku
21.  Autor/autorka/team autorski roku
22.  Kompozytor/kompozytorka/team kompozytorski roku
23.  Producent/producentka/team producencki roku
24.  Teledysk roku

Muzyka jazzowa

1.     Album roku – jazz
2.     Artysta roku – jazz
3.     Fonograficzny debiut roku – jazz

Muzyka poważna

1.     Album roku muzyka chóralna
2.     Album roku muzyka oratoryjna i operowa
3.     Album roku muzyka dawna
4.     Album roku muzyka kameralna
5.     Album roku recital solowy
6.     Album roku muzyka koncertująca
7.     Album roku muzyka symfoniczna
8.     Album roku muzyka współczesna
9.     Album roku nagrania archiwalne
10.  Najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej

 

Instrukcja jak zarejestrować zgłoszenie do konkursu dostępna jest na stronach:

Instrukcja rejestracji – muzyka rozrywkowa

Instrukcja rejestracji – muzyka poważna

Instrukcja rejestracji – muzyka jazzowa

*****

Fryderyki to najważniejsze narody muzyczne przyznawane od 1995 r. przez Akademię Fonograficzną, czyli powołane przez Związek Producentów Audio Video jury, w skład którego wchodzi ponad 2 tys. artystów, twórców, producentów, dziennikarzy i reprezentantów branży fonograficznej. Nominowani do Fryderyków wyłaniani są w drodze tajnego głosowania wszystkich członków Akademii podzielonej na trzy sekcje: muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej. Członkowie Akademii mogą należeć wyłącznie do jednej sekcji i tylko w jej obrębie mają prawo głosu. Dzięki temu każdy ma szansę wypowiedzieć się w tej dziedzinie muzyki, która jest mu najbliższa.

Zwycięzcy są wybierani w drugiej turze tajnego głosowania. Wówczas członkowie Akademii wskazują już tylko jedną pozycję w danej kategorii. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez dwie lub więcej nominowanych pozycji odpowiedniemu zwiększeniu ulega liczba zwycięzców.

O Związku Producentów Audio Video

ZPAV jest stowarzyszeniem producentów fonogramów i wideogramów muzycznych, zrzeszającym ok. 90% rynku muzycznego w Polsce. Posiada zezwolenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego na zbiorowe zarządzanie prawami producentów fonograficznych. Od momentu powstania w 1991 r. ZPAV prowadzi działania na rzecz dynamicznego rozwoju rynku muzycznego w Polsce.

Jest grupą krajową Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego (IFPI), która zrzesza i reprezentuje światowy przemysł muzyczny (ponad 1 400 firm w 66 krajach). ZPAV działa na forum legislacyjnym, współpracuje z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie ograniczenia naruszeń praw autorskich i pokrewnych, prowadzi szerokie działania edukacyjne oraz promocyjne, wspierające rozwój rynku muzycznego, m.in. opracowuje Oficjalną Listę Sprzedaży (OLiS) oraz przyznaje wyróżnienia Złotych, Platynowych i Diamentowych Płyt.

Od 1995 r. ZPAV jest organizatorem Fryderyków – nagród muzycznych, przyznawanych przez środowisko muzyczne: muzyków, autorów, kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy i branżę fonograficzną, zrzeszonych w Akademii Fonograficznej.

 

Leave a Reply