Szczegóły trasy koncertowej Marceliny

Marcelina ogłosiła trasę koncertową, promującą jej najnowszą płytę “Koniec wakacji”, która ukazała się 28 września. Trasa rozpocznie się 8 lutego w Raciborzu, a zakończy 28 marca w Poznaniu. Sprawdźcie szczegóły.

Objęliśmy patronatem medialnym album i trasę koncertową.

Dotychczas ukazały się dwa single promujące płytę “Koniec wakacji”. Tuż przed pojawieniem poznaliśmy pozytywnie oddziałujący utwór “Tańcz”.  W listopadzie mogliśmy poznać kolejny zatytułowany “Dinozaury”. Kompozycja ta jest wynikiem współpracy wokalistki z Robertem Cichym i Kubą Karasiem. Do obu piosenek powstały teledyski.

 

 

Typowa dla Marceliny forma piosenki i melodyjność utworów została wzbogacona na płycie “Koniec wakacji” elektronicznymi brzmieniami charakterystycznymi dla producenta płyty Kuby Karasia (The Dumplings). Nowy materiał to nowy etap. “Postanowiłam zaprosić do współpracy nowego producenta. Razem z Kubą Karasiem i gitarzystą Kamilem Kryszakiem wyjechaliśmy w góry w okolice Szklarskiej Poręby i zamknęliśmy sie na jakiś czas w domu z pięknym widokiem. Nagraliśmy tam w zasadzie całą płytę. Ten krok podyktowany był chęcią zaryzykowania i odejścia od schematu współpracy do którego byłam przyzwyczajona”.

08.02. Racibórz / Koniec Świata / Marcelina trasa Koniec wakacji
09.02. Wrocław / Stara Piwnica / Marcelina trasa Koniec wakacji
15.02. Sopot / Teatr na Plaży / Marcelina trasa Koniec wakacji
16.02. Łódź / Soda Underground Stage / Marcelina-Koniec wakacji
01.03. Warszawa / Stodoła / Marcelina trasa Koniec wakacji
08.03. Kraków / Zet Pe Te / Marcelina trasa Koniec wakacji
09.03. Rzeszów / Underground Pub/ Marcelina trasa Koniec wakacji
28.03. Poznań / Blue Note / Marcelina trasa Koniec wakacji

 

Regulamin konkursu.

  1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest portal Polska Płyta / Polska Muzyka z siedzibą w Łodzi.

Konkurs trwa od 21 grudnia do 25 grudnia do godziny 23.59. Zasadą uczestnictwa w konkursie jest polubienie naszego portalu na Facebooku i wymienieniu w komentarzu na Facebooku ulubionej piosenki Marceliny.

2. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest darmowe. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Uczestnikami konkursu nie mogą być organizatorzy i osoby współpracujące z portalem Polska Płyta / Polska Muzyka. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Prawa do odbioru nagrody nie można przenosić na osoby trzecie.

3. Ochrona danych osobowych

Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Polska Płyta / Polska Muzyka dla celów przeprowadzenia konkursu oraz niezbędnych do wysłania nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także publikację imienia i nazwiska jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

Udział w konkursie wiąże się także z akceptacją RODO.

4. Wyłonienie zwycięzcy konkursu

Laureatami konkursu zostaje tyle osób, ile zostało podanych w ogłoszeniu konkursu. Laureat musi spełnić wszystkie punkty uczestnictwa w konkursie (zapisane w pierwszym punkcie). Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie wyboru najciekawszych odpowiedzi przed redakcję portalu Polska Płyta / Polska Muzyka.

5. Nagrody i wysyłka

Zwycięzcy otrzymają nagrodę podaną w opisie konkursu. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres podany przez zwycięzcę w wiadomości prywatnej na Facebooku portalu Polska Płyta / Polska Muzyka. Konkurs organizowany jest na terenie Polski i nagroda może być dostarczona tylko na terenie naszego kraju.

Jeżeli laureat (zwany zamiennie zwycięzcą) nie spełni któregoś z warunków uczestnictwa w konkursie, nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. Portal Polska Płyta / Polska Muzyka może wyłonić w drodze losowania kolejnego zwycięzcę, który spełnia wszystkie warunki uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji, a także za wszelkie niezgłoszone organizatorowi zmiany tych danych.

6. Reklamacje

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: Polska Płyta / Polska Muzyka, skrytka pocztowa nr 62, 90-952 Łódź 17, z dopiskiem “Reklamacja” oraz dopiskiem wskazującym nazwę konkursu. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie 1. powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

Leave a Reply