Wspólna trasa sióstr Przybysz – konkurs

Już tej jesieni muzyczne serca słuchaczy rozgrzeje seria dziesięciu wyjątkowych koncertów pod znakiem Natalii i Pauliny Przybysz. Na wspólnej trasie koncertowej artystki zaprezentują publiczności swoje solowe albumy – „Światło Nocne”, „Chodź Tu!” oraz niezapomniany wspólny finał. Pojawią się także goście specjalni.

Startujemy już w najbliższy piątek tj. 5 października w Gdańsku.

Mamy dla Was wejściówki na to wydarzenie, które możecie wygrać na naszym Facebooku. Wystarczy, że wpiszecie w komentarzu miasto, do którego chcecie wybrać się na koncert. Krótko uzasadnijcie decyzję. Wybierzemy pięciu szczęśliwców, którzy otrzymają podwójny bilet. Macie czas do piątku do godz. 13:00. Do dzieła!

Regulamin konkursu.

1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest portal Polska Płyta / Polska Muzyka z siedzibą w Łodzi. Fundatorem jest Follow The Step.
Konkurs trwa od 03 października do 05 października do godziny 23.59. Zasadą uczestnictwa w konkursie jest wybranie miasta, w którym uczestnik weźmie udział w koncercie sióstr Przybysz, poprzez wpisanie komentarza pod postem.

2. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest darmowe. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Uczestnikami konkursu nie mogą być organizatorzy i osoby współpracujące z portalem Polska Płyta / Polska Muzyka. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Prawa do odbioru nagrody nie można przenosić na osoby trzecie.

3. Ochrona danych osobowych

Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Polska Płyta / Polska Muzyka dla celów przeprowadzenia konkursu oraz niezbędnych do wysłania nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także publikację imienia i nazwiska jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

4. Wyłonienie zwycięzcy konkursu

Laureatami konkursu zostaje tyle osób, ile zostało podanych w ogłoszeniu konkursu. Laureat musi spełnić wszystkie punkty uczestnictwa w konkursie (zapisane w pierwszym punkcie).

5.Nagrody i wysyłka

Zwycięzcy otrzymają nagrodę podaną w opisie konkursu. Zwycięzca dostaje wejściówkę na koncert poprzez wpisanie go na listę. Konkurs organizowany jest na terenie Polski.
Jeżeli laureat (zwany zamiennie zwycięzcą) nie spełni któregoś z warunków uczestnictwa w konkursie, nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. Portal Polska Płyta / Polska Muzyka może wyłonić w drodze losowania kolejnego zwycięzcę, który spełnia wszystkie warunki uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji, a także za wszelkie niezgłoszone organizatorowi zmiany tych danych.

6. Reklamacje

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: Polska Płyta / Polska Muzyka, skrytka pocztowa nr 62, 90-952 Łódź 17, z dopiskiem “Reklamacja” oraz dopiskiem wskazującym nazwę konkursu. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie 1. powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

 

 

Jedna odpowiedź do “Wspólna trasa sióstr Przybysz – konkurs”

Dodaj komentarz